ברט witness the olive trees קתי

"Amidst the Myrtle

Between the Olive Trees

Bury Me 

'neath the Fig 

That I May Live 

With Thee

Unto Eternity

Indelibly Peacefully!"